Maria

Op een Youtube video bespreken Eddy Terstall, Marietje Schaake en Fleur Agema  het boek Bezorgde Vaders, waaraan ik meeschreef. Als enige citeert Fleur een zin uit het boek, die haar sterk raakte:

“Het is immers op het ogenblik een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!”


Ook Elias van Hees nam de zin over in zijn boekbespreking op  de website Artikel7.nu.
De zin lijkt op Pim Fortuyn’s oproep tot een Koude Oorlog tegen de Islam. Maar het meest bijzondere van de zin is de afkomst. Op 11 februari 1951 sprak Maria deze aan een zieneres in Amsterdam, volgens het boekje “De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren”.
Hoe zit dat met Maria? Ik geloof dat Jezus voor alle mensen is gekomen, maar vooral mensen uit oosterse culturen kunnen Hem moeilijk leren kennen. God wil dat toch voor elkaar krijgen. Ik denk dat God daartoe aan Maria, de moeder van Jezus, een grote rol heeft gegeven.
In de katholieke leer heet ze ook de Onbevlekte Ontvangenis. Dat betekent dat ze zonder erfzonde geboren is. Maria is populair bij veel katholieken en oosters-orthodoxen, maar ook bij mohammedanen, hindoes, boeddhisten en zelfs agnosten. Zij ervaren naar Maria niet zo’n hoge drempel omdat zij niet God zelf is.
Maar veel protestanten zijn fel tegen de verering van Maria; zij vinden het een vorm van christelijke afgodendienst: Alleen eer aan God. Ik begrijp hun bezwaren, vind die zelfs heel goed beredeneerd maar het is eigenlijk slechts theorie naar mijn mening.

Voor mij telt praktijk zwaarder dan theorie. Mijn vader en ik zelf hebben enkele malen iets bijzonders meegemaakt dat de rol van Maria lijkt te bevestigen. Geen visioenen of zo, maar wel zeer vreemde dingen die op één of andere manier toch passen in onze materiële wereld.

Twaalf jaar geleden was ik met mijn gezin een dag in Efese, Turkije. Daar bezocht ik een huisje op een berghelling waar Maria de laatste jaren van haar leven zou hebben gewoond. Net als in Lourdes was er een waterbron. Er kwamen veel pelgrims. Ik zag ook mohammedanen die eerbiedig door het huisje liepen.

In 20 eeuwen zou Maria op veel plaatsen zijn verschenen of christenen hebben bijgestaan. Dat werkt vandaag nog veel sterker door dan velen beseffen. Een paar voorbeelden:

 • Verschillende mensen in Delft zouden in de middeleeuwen Maria hebben gezien. Delft werd een bedevaartplaats en bouwde de Nieuwe Kerk. Daar liggen nu de overledenen van onze Koninklijke Familie begraven.
 • In 1531 zou een indiaanse jongen in Guadeloupe, Mexico, Maria hebben gezien. Er kwam een afbeelding van met Maria staande op een zwarte maansikkel, waarin sommige de slangengod zien van de Azteken. Binnen zeven jaar na de verschijning van de ‘Vrouw die de stenen slang verplettert’ vroegen acht miljoen indianen om het doopsel. Dat maakte een einde aan een vreselijke cultus, waarin elk jaar tienduizenden mensen wreed geofferd werden aan de slangengod.
 • In 1571 beheersten de mohammedanen de Middellandse Zee. De paus wilde de islamitische vijand die heel Europa bedreigde, stoppen en terugdrijven. De Venetianen waren eigenlijk voor een vredesverdrag met de Turkse sultan, maar de paus wist ze over te halen. Samen met andere Italiaanse vorstendommen vormden ze een vloot van rond 300 schepen. Op 7 oktober werd er ter ere van Maria op het Sint-Pietersplein te Rome een rozenkransprocessie gehouden om haar hulp in te roepen bij het tegenhouden van de Ottomaanse invasie. Op dezelfde dag trof de christelijke vloot de even grote Turkse vloot bij Lepanto, Griekenland. Plotseling draaide de wind, sterk ten gunste van de christenen. Mede daardoor werden de Turken zwaar in de pan gehakt. Voor het eerst sinds lange tijd bleek dat het mohammedanisme te overwinnen was. Als gevolg van deze overwinning is oktober in de katholieke kerk de rozenkransmaand geworden.
 • Ruim een eeuw na de slag bij Lepanto riep de Poolse koning Jan Sobieski Maria’s hulp in. Op 11 en 12 september 1683 versloeg zijn leger de Turken, en ontzette de belegerde stad Wenen. Sindsdien viert de katholieke kerk rond 12 september het feest van de Heilige Naam van Maria.
 • In de 19e eeuw verscheen Maria vooral veel in Frankrijk. In de Rue du Bac in Parijs zag een zieneres Maria met sterren rond haar hoofd. Een eeuw later vormde dat de inspiratie voor de vlag van de Europese Unie.
 • In 1917 verscheen Maria aan 3 herderskinderen in Fatima in Portugal. De plaats was genoemd naar een vrouw die in de 15de eeuw van het mohammedanisme tot het christendom was bekeerd, en indirect naar de dochter van Mohammed. Op 13 oktober van dat jaar zagen 60.000 mensen daar de zon tollen en op zich afkomen. Nog in 2005 overleed de laatste van die drie zieners; haar begrafenis was een dag van nationale rouw in Portugal. Ik las dat ook veel mohammedanen op bedevaart gaan naar Fatima.
 • In Zeitoun, een wijk van Caïro, zou Maria de vorige eeuw verschenen, zichtbaar voor veel mensen. Ook mohammedanen in Egypte zijn daar nu nog enthousiast over.

Terwijl ik aan dit artikel werkte las ik op Twitter dat Salafisten een Koptische kerk bij Caïro in brand hadden gestoken, en zes mensen kwamen om. Vlak na middernacht kwam deze tweet voorbij van ene Mona Mahfouz:

Breaking News: I just passed by Al Zeitoun church and strangely it is not on fire and no Coptics are being eradicated. #weird

Dit laatste was zeer vreemd: ik las iets over Zeitoun precies toen ik erover wilde publiceren. Daarvoor en tot bijna een jaar erna was ik nooit de naam Zeitoun op Internet tegengekomen, behalve wanneer ik het had opgezocht.

Amsterdam

Maar het meest bijzonder vind ik de verschijningen van Maria in Amsterdam. Van 1945 tot 1959 heeft een vrouw, Ida Peerdeman, daar Maria waargenomen; daarvoor en daarna had de zieneres ook andere bijzondere ervaringen. De zieneres maakte verslagen van wat zij zag, voelde en hoorde. Die zijn gebundeld in een boekje. Er zitten passages tussen die ik moeilijk vind en niet begrijp. Er zijn ook passages die op onze tijd lijken te slaan. Ik geef daaruit enkele uitspraken van Maria weer:

 • Strijd zal er komen over geheel Europa en daarbuiten. Het is een zware geestelijke strijd. Europa moet oppassen; waarschuw de volkeren van Europa. (…) Kijk goed en luister, het Oosten tegen het Westen. Pas op, Europa!
 • Ook Nederland begint op de helling te komen.
 • Er zullen perioden komen van schijnbare rust. Doch dat duurt niet lang. De oosterse volkeren zijn wakker geroepen door een soort mensdom dat niet in de Zoon gelooft.
 • De mensen zullen zoeken hier en daar. Denk om de valse profeten. Zoek en vraag alleen om de ware, Heilige Geest. Het is immers op het ogenblik een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed! (…) Verder wil Ik zeggen tegen alle oosterse en Aziatische volken, of zij de Zoon kennen of niet:Wij zorgen voor hen.
 • Zeg dat in deze moderne tijd, in deze moderne wereld, die zo vlug en snel in het materiële weet te handelen, ook in het geestelijke snel, vlug en modern gehandeld moet worden (…) Rome denkt nog steeds dat het sterk staat, maar het weet niet hoe het ondermijnd wordt. Weet gij wel hoe vlug gehandeld moet worden? Weet gij wel dat theologie moet wijken voor de zaak van mijn Zoon? (…) Rome moet zijn taak kennen in deze tijd. Weet Rome wel welke vijand loert en als een slang tussen de wereld kruipt? En dan spreek ik niet alleen over het communisme; er komen nog andere profeten, valse profeten.
 • Theologie moet wijken voor de zaken van mijn Zoon. Daarmee wil Ik zeggen: theologen, de Zoon zoekt immer het kleine en eenvoudige voor zijn zaak. Gelooft gij aan dat kleine eenvoudige, zoals gij ook anderen voorhoudt? Eenvoudig geloven. Wij hebben geen tijd om lang te wachten. Deze tijd is onze tijd.
 • Ik heb gezegd: deze tijd is onze tijd. Daarmee bedoel Ik het volgende. De wereld is in verwording en vervlakking, weet niet welke kant heen. Daarom zendt de Vader mij om Voorspreekster te zijn dat de Heilige Geest zal komen. Immers, de wereld wordt niet gered met geweld, de wereld zal gered worden door de Geest. Immers, het is niets anders dan ideeën die de wereld regeren. Welaan dan, Kerk van Rome, ken uw taak. Breng uw ideeën, breng Christus weer opnieuw.

Op aanwijzingen van de zieneres heeft een Duitse schilder Maria afgebeeld als jonge Joodse vrouw, staande op de wereldbol, voor een kruis en met de palmen van de handen ontwapenend naar voren. Onderaan veel schapen. Maria had ook een gebed doorgegeven aan de zieneres:

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen

Over de hele wereld zijn miljoenen bidplaatjes verspreid met deze beeltenis en gebed, in vele talen. Maar de woorden “die eens Maria was” zijn erg problematisch. Wikipedia schrijft:

Vanaf het begin heeft deze bijzin vragen opgeroepen, echter Ida Peerdeman zei dat de Vrouwe van alle Volkeren er op aangedrongen had dat dit zo moest blijven staan. Het zou betekenen dat Maria voor het eerst in haar “geschiedenis” niet alleen de katholieken, maar alle mensen aanspreekt, inclusief degenen die haar verworpen hebben evenals degenen die haar nog niet kennen. Velen begrijpen dit stukje uit het gebed niet en hebben hier veel moeite mee en zeggen “Maria blijft toch Maria”?

Mede hierdoor had de kerk grote moeite om de verschijningen te erkennen. Dat kwam ook door uitspraken als “Theologie moet wijken voor de zaken van mijn Zoon”. In 2002 erkende bisschop Punt van Haarlem de verschijningen toch. Maar in 2005 ‘lekt’ een vermanende brief van het Vaticaan uit, waarna men de vier ‘verdachte’ woorden vervangt door: “de heilige maagd Maria”. Ik vind dat erg jammer. Overigens staat in het Onze Vader ook zo’n raar zinnetje: “En leid ons niet in bekoring”…

In Nederland zijn de Amsterdamse verschijningen niet erg bekend. Het schilderij hangt in een kapel bij de RAI, naast het oude huis van de Duisenbergs. Elke zondag zijn er redelijk goed bezochte missen.

Mohammedanen zijn hier relatief enthousiast. Een Nederlandse bekeerling heeft als enige de zieneres geïnterviewd. Dit interview komt later uit op een DVD: Maria in de Koran. Die bevat ook verfilmde Koranverzen over Maria, en beelden van het huisje van Maria in Efese. De voorzitter van de Turkse vereniging Türkevi gaf de DVD op 2 maart 2006 aan premier Balkenende.
Twee dagen later was Balkenende op verkiezingscampagne in Amsterdam, en daar kreeg hij weer zo’n DVD, van schrijver Robert Lemm. De CDA lijsttrekker voor de gemeenteraad, Michael Veling zette zich sterk in voor een groot standbeeld van Maria bij het Centraal Station.

Buiten Nederland is er meer belangstelling. Er zijn in Duitsland elk jaar grote gebedsdagen. Vooral op de Filipijnen is de Lady of All Nations populair. Drie Filipino’s organiseerden in 1999 een soort processie over de East River langs Manhattan. Ze wilden dat doen op het feest van Maria’s naamdag, die in dat jaar op 8 september viel. Kardinaal O’Connor gaf toestemming, maar liet het naar de 11de verplaatsen…

Deze tekst publiceerde ik afgelopen moederdag, de tweede zondag van mei, de Mariamaand, op de website Artikel7.nu. Die was op haar beurt voor het grootste deel overgenomen uit mijn bijdrage aan heb boek Bezorgde Vaders.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: